Joseph Palatine - József Nádor

The Palatine; who was born as Habsburg and died as Hungarian. - A Nádor; aki Habsburgnak született és Magyarnak halt meg.

I can’t go without saying anything about Joseph Palatine who lived and died just next door to Bicske, in Alcsútdoboz. Nem tudok továbbmenni anélkül hogy ne mondjak bármit József Nádorról, aki a szomszédban élt és halt meg Bicske mellett, Alcsútdobozon.

https://vmek.oszk.hu/01500/01599/html/05.htm